มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วย พัน.ร.ฉก. ประจำปี ๖๑ ณ ศฝยว.ทบ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยกองพันทหารราบเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000