รอง มทภ.๓ ร่วมพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายใน ทบ. ประจำปี ๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี
ภายในกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000