ทภ.๓ จัดกิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)” ประจำปี ๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค ๓ เป็นประธานในกิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามแสดงพลังสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ
ทสปช. ) พร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้วันที่ ๔ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ
มีมวลชนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ จาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เดินทางมาร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000