มทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ประจำปี ๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑
สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000