มทภ.๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลอง ณ มณฑลพิธีวัดสระโคล่โสภาราม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลอง
หน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถหลังใหม่ ณ มณฑลพิธีวัดสระโคล่โสภาราม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พระศรีรัตนมุนี (พระมหาขวัญรักมหาวายาโม) รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000