มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี ๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน
ในพิธีตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก่อนเกิดสถานการณ์จริง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-13
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000