ทภ.3 จัดแถลงข่าวการจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ๒,๘๔๐,๐๐๐ เม็ด ณ บก.กกล.ผาเมือง จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วย พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕, พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลัง
ผาเมือง, นาย วาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕,
และนาย มนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน “แถลงข่าวการจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
จำนวน ๒,๘๔๐,๐๐๐ เม็ด” ณ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับผลการจับกุมยาเสพติดที่สำคัญในพื้นที่ชายแดน ห้วง ๕ เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ฝ่ายทหารสามารถจับกุมได้ จำนวน ๕,๗๘๘,๑๒๘ เม็ด จากยอดจับกุมทั้งหมดจำนวน ๘,๗๓๒,๑๐๐ เม็ด ถ้ารวมครั้งนี้ฝ่ายทหารสามารถจับกุมได้จำนวน ๘,๖๒๘,๑๒๘ เม็ด จากการจับกุมทั้งหมด จำนวน ๑๑,๕๗๒,๑๐๐ เม็ด

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000