ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓/กกล.รส.ทภ.๓ จัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ ๖๑”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓/
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ ๖๑”
ณ ห้องประชุมบันเทิงทัพ ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-16
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000