ทภ.๓ จัดการปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด “การปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑” เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
แก่คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-16
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000