รอง เสธ.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของทหารประจำการฯ ณ ร.ร.จ่านกร้อง อ.เมือง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของทหารประจำการที่เข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ณ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-21
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000