รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 61 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๖๑ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จว.พ.จ.
โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พ.จ. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000