มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ลงพื้นที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังนเรศวร และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๑๔, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๕ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองกำลังนเรศวร ในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อมอบนโยบาย/สั่งการ แนวทางการปฏิบัติ รับทราบแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และตรวจภูมิประเทศ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรักษาอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา พร้อมมอบสิ่งของผ้าห่มแก่ราษฎร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนด้วย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000