กกล.รส.จว.พ.จ. ร่วมสร้างบ้านให้ นายเกษม กาวิน บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๓ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ ชป.มวลชน อ.ทับคล้อ ร่วมกับ ปลัด อ.ทับคล้อ , ผญบ. และชาวบ้าน
บ.เขาดิน ช่วยกันสร้างบ้านให้ นายเกษม กาวิน บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๓ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จว.พ.จ. ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และยากไร้

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000