กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุคือ นางคำ เชียงคำ อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๐/๑ ม.๗ บ.ห้วยห้าง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๙ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ บ.ห้วยห้าง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุคือ นางคำ เชียงคำ อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๐/๑ ม.๗
บ.ห้วยห้าง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จำนวน ๑๕ คน ๓๐

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000