กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ ปภ.ทต.บ้านธิ ลงพื้นที่ฯ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำจากการที่น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล ในพื้นที่ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) จัดกำลังพล ร่วมกับ ปภ.ทต.บ้านธิ ลงพื้นที่ฯ
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำจากการที่น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล จำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นปริมาณน้ำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ณ บ.ป่าสัก ม.๖ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จว.ล.พ.

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000