กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกันดับไฟป่า ที่ลุกลาม บริเวณ เขตป่าชุมชน บ.ดอยเวียง ม.๙ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายบุญเย็น สายก้อน กำนัน ต.บ้านธิ, ฝ่ายปกครอง อ.บ้านธิ และราษฎรในพื้นที่ฯ ร่วมกันดับไฟป่า ที่ลุกลาม บริเวณ เขตป่าชุมชน บ.ดอยเวียง ม.๙ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จว.ล.พ. เป็นระยะทางประมาณ ๓ กม. ผลการปฏิบัติฯ สามารถควบคุมไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าเขตชุมชนในพื้นที่ บ.ดอยเวียง ได้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000