กกล.รส.จว.พ.จ. ร่วมกันลอกผักตบชวาเพื่อนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก ณ คลองวังสำโรง ม.๒ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.วชิรบารมี) ลงพื้นที่ร่วมกับ ผญบ., ผช.ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ ม.๒
ร่วมกันลอกผักตบชวาเพื่อนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก ณ คลองวังสำโรง ม.๒ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จว.พ.จ.
โดยมีประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลอกผักตบชวา จำนวน ๒๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000