กกล.รส.จว.พ.จ. ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้ นายสังวาร มารีวงศ์ บ้านเลขที่ ๘๙๔/๑ ม.๔ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ ชป.มวลชน อ.ทับคล้อ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ทับคล้อ , กำนัน ต.เขาทราย และชาวบ้าน บ.เขาทราย ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้ นายสังวาร มารีวงศ์ บ้านเลขที่ ๘๙๔/๑ ม.๔ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จว.พ.จ. อายุ ๖๕ ปี
ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และยากไร้ ผลการปฏิบัติ ซ่อมแซม/ปรับปรุงเสร็จ พร้อมอยู่อาศัย ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000