รอง มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จว.พ.ช.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมอำเภอเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๓
ทั้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000