มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาการเปรียญวัดวังทองวนาราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๓
ทั้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000