รอง มทภ.๓/รอง ผบ.ศบภ.ทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จว.น.ว. และ จว.อ.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓/
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ จุดบริการประชาชนหน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ณ จุดบริการประชาชนข้างศูนย์จราจร อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000