รอง มทภ.๓/รอง ผบ.ศบภ.ทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓/
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓/ กำหนดตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000