รอง มทภ.๓/รอง ผบ.ศบภ.ทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จว.อ.ต. และ จว.พ.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓/
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000