มทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยม กกล.ผาเมือง ในพื้นที่ จว.อ.ต. , จว.น.น. และ จว.พ.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ,
จังหวัดน่าน และ จังหวัดพะเยา ห้วงวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อรับทราบผลและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง
และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000