กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๖ เม.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.บึงนาราง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จว.พ.จ. เมื่อ 152200 เม.ย.61 จากการสำรวจพบว่ามีบ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหาย จำนวน 9 หลัง โดยหน่วยจะจัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-19
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000