กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมกันลงสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัย บริเวณพื้นที่ อ.เมืองกำแพงเพชร จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ16 เม.ย.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 อ.เมือง (ร.14 พัน.3) กอ.รมน.จว.ก.พ.,ร่วมกับ ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อส.ร่วมกันลงสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัยโดยเมื่อคืนวันที่ 15 เม.ย.61เวลาประมาณ 2000 ได้เกิดพายุพัดทำให้บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านเสียหาย บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-19
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000