กกล.รส.จว.ก.พ. สำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ 16 เม.ย.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 3 (ร.14 พัน.3) อ.ปางศิลาทอง พร้อมด้วย กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง,อบต.โพธิ์ทอง และ ผญบ. สำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อ 152100 เม.ย.61 ในพื้นที่ ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-19
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000