กกล.รส.จว.ล.พ. เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.แม่ทา จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) และกำลังพลจาก ร.๗ พัน.๑ ค่ายกาวิละ จว.ช.ม. (๒๕ นาย) ร่วมกับ อปท. และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.แม่ทา จว.ล.พ. จำนวน ๒ ตำบล ได้แก่ บ.ดอยแช่ ต.ทากาศ และ บ.เหมืองลึก ต.ทาทุ่งหลวง โดยได้มอบกระเบื้องมุงหลังคา และทำการรื้อถอนเศษซากอาคารบ้านพัก, ปรับปรุงทำความสะอาดบ้านเรือนของราษฎร รวมถึงทำการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จำนวน ๒๒ หลังคาเรือน พร้อมทั้งได้จัดชุดเสนารักษ์ เข้าทำการตรวจสุขภาพและจ่ายยารักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ทา จว.ล.พ. จำนวน ๓๐ คน มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ ๑๒๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000