กกล.รส.จว.พ.ร. ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จว.พ.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ร. โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่.๑ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (อ.สอง ),กำลังพล จำนวน ๑๐ นาย,ปกครองอำเภอสอง,ช่างหมู่บ้าน ช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านของ นางสมร ขันธ์สุวรรณ บ้านเลขที่ ๑๒๐ และนางศรีมา คำสุข บ้านเลขที่ ๑๒๑ ม.๒ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อคืนวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๑ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000