ฉก.ทพ.๓๑/หน.หมู่ รส.อ.เชียงของ จว.ช.ร. ช่วยเหลือราษฎร/ซ่อมแซมหลังคาผู้ประสบวาตภัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จว.ช.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ ร.ท.อภิภู เมืองซ้าย ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๑ ฉก.ทพ.๓๑/หน.หมู่ รส.อ.เชียงของ จว.ช.ร. จัด กพ. ๑ ชป.ทพ.ฯ (ชุดช่าง) ร่วมกับ สมาชิก อส.อ.เชียงของฯ, ราษฎร บ.เวียงเดิมฯ เข้าทำการช่วยเหลือราษฎร/ซ่อมแซมหลังคาบ้าน จำนวน ๕ หลัง เนื่องจากประสบเหตุวาตภัย เมื่อช่วงค่ำของวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๑ ที่ผ่านมา ณ บ.เวียงเดิม ม.๑๓ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จว.ช.ร. ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ขณะรายงานยังไม่จบภารกิจ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000