เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พื้นที่โบราณสถาน พระราชวังจันทน์ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พื้นที่โบราณสถาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000