ทภ.๓ จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ในการจัดทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
แก่ประชาชนและกำลังพล และดำเนินการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อนำเอาผลผลิตของข้าวเปลือกอินทรีย์ไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่าย
ให้กับประชาชนต่อไป ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ บริเวณพลับพลาที่ประทับ กองพันทหารม้าที่ ๙
กองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000