มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชาบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-04-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000