รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับทหารกองประจำการ สังกัดหน่วยในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับทหารกองประจำการ สังกัดหน่วยในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000