มทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตาม“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ในพื้นที่บ้านหนองหญ้า ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตาม“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ในพื้นที่บ้านหนองหญ้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าไปปรับทุกข์ ผูกมิตร สืบสภาพปัญหา และค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ขับเคลื่อนการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศ ตาม Road map ที่รัฐบาลกำหนดไว้

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000