มทภ.๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ วัดเจดีย์ยอดทอง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน
สมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ วัดเจดีย์ยอดทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000