กอ.รมน.จว.ก.พ. ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุวาตภัย ในพื้นที่ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุฯ จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๑ กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ นายสมพงษ์ แสนทอง ผญบ.ม.๑๒ ต.ป่าพุทราและ ชาวบ้าน ม.๑๒ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุฯ จว.ก.พ.
ร่วมกันให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุวาตภัย ในห้วงวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๑ ที่ผ่านมา โดยจัดกำลังพลสนับสนุนทำการซ่อมแซมบ้านให้กับนาง กรรณิกา นุสญา อายุ ๓๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๑ ม.๑๒ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุฯ จว.ก.พ. ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ในพื้นที่ บ.พัฒนาชุมชน ม.๒ ต.ป่าพุทรา ในขณะนี้ดำเนินการซ่อมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000