กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาหนองน้ำทรง ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑ พ.ค.๖๑ กกล.รส.จว.พ.จ. ร่วมกับ ผวจ.นครสวรรค์ , หน.ส่วนราชการ อ.พยุหะคีรี , อบต.น้ำทรง และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาหนองน้ำทรง ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000