ให้กับนาย มนฑน มั่วง่วน บ้านเลขที่ 187 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61 กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล ชป.มวลชน อ.โพทะเล ร่วมกับ ผญบ.และชาวบ้าน บ้านทะนง ม.1 ต.ทะนง ในการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมบ้านพอเพียงชนบท โดยได้รับเงินช่วยเหลือค่าวัสดุจาก สนง.พม.จว.พ.จ. และได้รับบริจาค เงินและวัสดุอุปกรณ์ จากผู้นำและชาวบ้านในพื้นที เพื่อนำมาสร้างบ้านให้กับนาย มนฑน มั่วง่วน บ้านเลขที่ 187 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จว.พ.จ. ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ตามโครงการ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000