กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมซ่อมสร้างฝายนาบอนแม่น้ำลี้ ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 กกล.รส.จว.ล.พ. จัดกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.ทุ่งหัวช้าง, อปท., ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ร่วมมอบวัสดุในการซ่อมสร้างฝายนาบอนแม่น้ำลี้ ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย แต่ยังไม่ได้ทำการซ่อมสร้างฝายฯ ซึ่งจะต้องรองบประมาณจากทางราชการฯ เสียก่อน แต่เนื่องจากใกล้ถึงฤดูทำการเกษตรเกรงว่าจะไม่ทันเวลา จึงได้ร่วมกันซ่อมสร้างฝายนาบอน แม่น้ำลี้ โดยฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งหัวช้าง และ อปท. ในพื้นที่ฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณฯ ทั้งนี้หน่วยได้ร่วมบริจาค ปูนซีเมนต์ จำนวน 5 ถุง และส่วนราชการฯ, เอกชนในพื้นที่ฯ ร่วมบริจาคปูนซีเมนต์ จำนวน 170 ถุง สำหรับราษฎรในพื้นที่ฯ นั้น ได้ร่วมช่วยแรงในการซ่อมสร้างฝายฯ จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นอภ.ทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในการรับมอบวัสดุและซ่อมสร้างฝายฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 100 คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000