กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จว. อ.น. จำนวน ๒ หลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ อ.หนองขาหย่าง ,อบต.ดงขวางฯ และประชาชนในพื้นที่ ม.๔ ต.ดงขวางฯ เข้าให้การช่วยเหลือ
ประชุม บุญยัง อายุ ๘๐ ปี และ นายวิชิต บุญยังอายุ ๗๓ปี บ้านเลขที่ ๔๗ ม.๔ ต.ดงขวางฯ ซึ่งทั้งสองเป็นพี่น้อง อาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นผู้สูงอายุ
และยากไร อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ร่วมซ่อมแซมชานหน้าบ้านให้ใหม่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๖๐% ณ บ.ใหม่ ม.๔ ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จว. อ.น.

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000