มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ณ โครงการขุดลอกคลองโกรงเกรง ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ สำเร็จลุล่วงได้ ก็เพราะความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยามใดที่ประชาชนทุกข์ร้อนหรือเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ หรือเหตุภัยพิบัติต่างๆ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ และอยู่เคียงข้าง ดูแลประชาชนเสมอ เพราะทุกข์ของประชาชนต้อง มาก่อนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ว่า “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส”

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000