มทภ.๓/ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ต.ตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ /ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ซึ่งรับผิดชอบดำเนินโครงการในพื้นที่ ๙ จังหวัด จำนวน ๑๖ เส้นทาง ณ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000