เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีอบรมเพิ่มพูนทักษะขีดความสามารถให้กับ ชป.กร.มทบ. ตามนโยบาย ผบ.ทบ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีอบรมเพิ่มพูนทักษะขีดความสามารถ
ให้กับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000