มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นการแนะนำผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๓ แก่พลทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการ
ในหน่วยทหาร ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000