มทภ.๓ เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ให้กับ ทภ.3 จากมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
(เกษตรอินทรีย์) ให้กับกองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ นำโดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท
ในกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมคณะฯ ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณโครงการเลี้ยงหมูป่า กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000