มทภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก (๑๒ นาย) ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหน้า บก.ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จว.ล.ป.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการ
หน่วยทหารขนาดเล็ก (๑๒ นาย) ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗
ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการจัดแข่งขันในห้วงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓
ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000