มทภ.๓ พบปะและมอบสิ่งของ ให้กับ จ.ส.อ.วีรชาติ ศิริสอ (ทหารจิตอาสา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ พบปะและมอบสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าห่ม เสื้อผ้า น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้กับ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ตำแหน่งเสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นทหารจิตอาสาใช้เวลายามว่างจากงานราชการ
ในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนกว่า ๘ ปี เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวไปมอบให้กับผู้ยากไร้ และเด็กๆ บนดอยสูง ในถิ่นทุรกันดาร
ณ ลานกาแฟ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-16
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000