มทภ.๓ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
จาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด โดย คุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการเอส ๑ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด พร้อมคณะ ณ ห้องโถงกลางชั้น ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นทุน
การศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ และถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง ให้กับ กองทัพภาคที่ ๓
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำประปาภายในโรงเรียนถิ่นธุรกันดารในพื้นที่ห่างไกล

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-16
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000