กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมทำการสำรวจและตรวจสอบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ บ.ดง ม.๑๓ ต.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผญบ.ม.๑๓ บ.ดง ลงพื้นที่ฯ
เพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ บ.ดง ม.๑๓ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ.
ผลการสำรวจฯ มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหนัก จำนวน ๕ หลังคาเรือน และเสียหายเล็กน้อย จำนวน ๒๒ หลังคาเรือน เบื้องต้นได้แจ้งให้กับ ทต.ทาสบเส้าทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือฯ และหน่วยจะได้จัดกำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000